Stanislav Vojtíšek

Stanislav Vojtíšek
PILOTS FOR LEADERS AND MANAGERS

Zkušenosti kapitána dopravního letadla lze využít jako inspiraci pro týmové leadery a manažery. Řízení krizových situací, rozhodovací proces i riziko nevratné chyby anebo kombinace důsledně dodržované rutiny, kreativity a instinktu s využitím automatizace spojují celou řadu oborů.
Na svých workshopech a seminářích je představuji všem, kdo mají zájem o unikátní metody a schémata vyvíjené v letectví desítky let. Rád také pracuji jako mentor – pilot osobního rozvoje anebo konzultant projektů.

FLY – NAVIGATE – COMMUNICATE

PREFLIGHT BRIEFING


Práce kapitána dopravního letadla je nekončící proces zvažování priorit a rozhodování s jediným cílem – maximalizovat bezpečnost a minimalizovat rizika a chyby. Posádka je tým a letadlo majetek v hodnotě několika miliard.

Už dávno nejde jen o schopnost řídit letadlo, jde především o manažerské vedení, týmovou práci, efektivní komunikaci a zákaznickou službu. Je to vynikající zkušenost a skvělá inspirace pro řadu pozic s podobnou kompetencí.

Nemusí jít vždy o riziko ukvapené reakce a nevratné chyby, která snadno řešitelný problém zvrátí do dramatické nebo fatální události. To, že cestujeme bezpečně, je výsledkem propracovaných metod postihujících snad každý detail tohoto oboru. Můžeme začít třeba důsledným výběrem vhodných kandidátů, pokračovat jejich kvalitním výcvikem, nebo zaslouženým kariérním růstem. Svojí roli hraje i vyhodnocování trendů a pečlivý feedback. Anebo rozhodování v nenadálých krizových situacích - stres zužuje vidění a tím i orientaci v problému. Jestliže jejich řešení může být jednoduché, bude i úspěšné. Existuje-li návod, postup a schéma, jak se ve stresu rozhodovat a prioritizovat problémy, zvyšuje se šance na správné řešení.

Tak, jako všechny obory, i letectví dnes maximálně využívá automatizaci, která zásadně přispěla ke zvýšení bezpečnosti a komfortu práce. Současně s tím se ale posunulo rozhraní „stroj – člověk“ a modely, kde končí standardizované postupy výrobce a odkud (jestli vůbec) začíná prostor pro lidskou kreativitu. Je bohužel známým faktem, že nejporuchovější součástkou v letadle je člověk. Způsobí nejvíce nehod a dramatických situací. Stále to však bez jeho aktivní účasti nejde. Dnešní doba ukazuje, že ten, kdo měl záložní plány a vždy počítal parametry na moment selhání kritické části systému, letí dál. Ostatní musí spoléhat na faktor štěstí. To je pro bezpečnost a přežití málo.

FLY – NAVIGATE – COMMUNICATE„FLY – NAVIGATE – COMMUNICATE“ postihuje jedno ze základních pravidel, jak řešit kritickou situaci – nejdřív musíme letět, zůstat ve vzduchu.
Když se to povede, musíme navigovat správným směrem, let s porouchaným strojem do vysokých hor není řešením.

A, jako dnes ve všech oborech, musíme komunikovat. Dát ostatním vědět, že máme problém a jaké jsou naše další záměry.

Letectví, poučeno každou negativní událostí, se posouvá dál v poznání hranic.
Vedení lidí, týmová práce, efektivní komunikace, zadávání úkolů a zpětná vazba, leadership, zjednodušování komplikovaného, instinkt jako radar, nikdy nebýt za letadlem, ale vždy před ním, error management versus error prevention - možná právě tím můžeme začít.

Tohle všechno je inspirací pro mojí práci lektora, mentora a konzultanta. Společně můžeme najít „letecká“ řešení pro neletecké obory.

Jednodenní kurzy pro skupiny do šesti osob, připravuji individuálně, na míru a podle potřeb klientů.
Nejzásadnější témata jako leadership, teamwork, error management, rozhodování v krizových situacích,
backup plans, výcvik a mnohé další budeme mít možnost probrat v celé šíři.

Letecký pohled na problematiku je inspirativní a díky tomu jsou kurzy pokaždé živou debatou.
Aplikace do jiných oborů může být inovativním přístupem.

Nyní je workshop k dispozici i v online verzi.
V případě zájmu je možné kurz připravit také s využitím zázemí profesionálního výcvikového střediska posádek, včetně letového a kabinového simulátoru a simulací zátěžových situací (požár, dým, evakuace po skluzech...)

Někdy je lepší pozorně naslouchat a teprve pak vyndat kompas a navigovat správným směrem.

Základní princip „FLY - NAVIGATE – COMMUNICATE“ může být odrazovým můstkem pro většinu situací – od pracovních, firemních až po ryze osobní.

Pokud se mi dostane této vrcholné důvěry,
rád se zhostím role mentora a pilota osobního rozvoje.
Naše individuální setkání budou většinou na 60 – 90 minut.

Riziko v letectví stoupá, když se včas nepodaří přerušit řetězení chyb a závad.

Pod tlakem se naše pozornost zužuje na nepodstatné maličkosti a celek většinou ignorujeme.
Nezaujatý pohled na věc může být překvapivě inovativní, může přinést zjednodušení postupů a odhalení kritických míst.

Jako konzultant a projektový manažer pracuji na dlouhodobých zadáních pro některé významné firmy v ČR a zahraničí.

Individuální kurzy s využitím kamery a profesionálního studia připravuji od roku 1995, poté co jsem odešel z České televize.
Správná komunikace dnes tvoří základ úspěchu napříč obory, nemusí jít tedy primárně o čistě mediální výstupy.

Moje zkušenost s komunikací je víceoborová a multikulturní.
Zaměřuji se především na to, jak správně komunikovat, sdílet stejné obsahy,
vyvarovat se významových posunů a manipulací a chápat masmédia v dnešní postfaktické době.

Stanislav Vojtíšek

MŮJ PROFIL

Od poloviny 90. let jsem pracoval jako dopravní pilot.
Většinu své letecké kariéry jsem strávil v Českých aeroliniích a posledních pět let v jedné z nejprestižnějších leteckých společností světa Turkish Airlines. Létal jsem jako kapitán na různých typech letadel, včetně dálkových letů na transkontinentálních tratích.

Cesta k profesionálnímu létání nebyla zpočátku jednoduchá. Proto jsem začátkem 90. let několik roků pracoval také jako novinář a moderátor v České televizi. Byla to dobrá zkušenost pro budoucnost.
Celé roky v letectví jsem se díky tomu dál paralelně věnoval tématu efektivní komunikace, ať už jako instruktor, lektor kurzů komunikace, anebo pedagog na vysoké škole. S přibývajícími zkušenostmi z létání se obsah mých kurzů víc rozšiřoval právě o přenositelné letecké inspirace.

Jsem absolventem FF UK v Praze, Oxford Aviation Academy pro Crew Resource Management (CRM). Pracoval jsem na řadě interních firemních projektů a restrukturalizačních procesů, v ČSA také jako Recruitment Officer.
Jako Aviation scientist jsem pracoval pro firmu Honeywell. V posledních letech předávám zkušenosti kapitána dopravního letadla v rozhodovacích procesech a řízení krizových situací na vlastních workshopech a seminářích pro týmové leadery a manažery.

U vybraných klientů působím také jako konzultant, projektový manažer, mentor a trenér osobního rozvoje.

qr Stanislav Vojtíšek

KONTAKT

Pokud vás moje agenda zaujala, budu rád, když zavoláte.
Abych pro vás mohl připravit individuální nabídku,
musím zjistit kam v naší spolupráci chcete směřovat.

Na následné osobní schůzce (v případě potřeby online)
vám jí v detailech představím a můžeme začít s přípravou na vzlet.....VOLEJTE KDYKOLIV,
SLOŽITÉ OKAMŽIKY PŘICHÁZEJÍ NEČEKANĚ.

PILOTS FOR LEADERS AND MANAGERS
Stanislav Vojtíšek

PhDr. Stanislav Vojtíšek

+420 724 672 118

svojtisek@gmail.com

kurz na Seduo.cz

Veďte tým jako kapitán dopravního letadla


Co se v kurzu naučíte

Řízení letadla nebo vedení týmu nesmí být intuitivní improvizace. Letectví nabízí dlouhodobě úspěšné modely pro vedení lidí a komunikaci. Podívejte se za dveře pilotní kabiny s kapitánem dopravního letadla.


Když se dozvíte, že máte na palubě bombu, nepřemýšlíte, jestli vám řídicí věž třeba nelže, uvažuje bývalý kapitán Vojtíšek.

Rozhovor pro mujRozhlas 10. června 2021


Vojtíšek: Je to skok ze srázu, výcvik stojí piloty miliony, teď jsou z nich skladníci

Rozhovor pro DVTV


Kdysi byl svátek někam letět, to už dnes asi nikdo neřeší, přemítá pilot Stanislav Vojtíšek

Český rozhlas, 21. listopad 2020


Co jste neviděli v Show Jana Krause

20. 1. 2021


Vyřešíme na zemi…

Rozhovor pro Černovlásky po padesátce
18. 11. 2020


kpt. Vojtíšek: Na palubě mi zemřel cestující. Jako pilot jsem vozil ledničky, tulipány i cestující.

fly Rosta, 24. 3. 2021


Stanislav Vojtíšek je bývalý kapitán dopravního letadla. Dnes je poradcem, lektorem a mentorem pro krizové rozhodování, leadrship a optimalizaci postupů a zakladatelem značky Pilots for Leaders and Managers

Podcast Simony Bodlákové - Lídři a kmeny, 14. 1. 2023

V kokpitu se během letu i spí, autopilot není všemocný, říká pilot airbusu.

Rozhovor pro iDnes.cz s Klára Lyons, 24. 1. 2024

Říká se, že létání je nuda přerušovaná průšvihy.

Rozhovor pro Radiožurnál s Patricia Strouhalová, 10. 3. 2024 v pdf k dispozici zde.

KLIENTI

s nimiž jsem spolupracoval v oblasti krizového řízení a komunikačních výcviků